Участие в изграждане на сероочистваща инсталация на 5 и 6 блок на ТЕЦ ”Марица изток 2”

Рехабилитации, основни и аварийни ремонти на съоръжения в ТЕЦ Марица изток 2

Текуща поддръжка и рехабилитация в ТЕЦ

Реконструкция, преместване и монтаж на Полустационарния транспортен корпус за преработка и транспорт на руда в ”Асарел Медет” АД

Ремонти на тежко минно оборудване