Договорът включва реконструкция, преместване и монтаж на Полустационарния трошачен корпус /ПТК/ на спряната от работа Циклично – поточна технологична линия /ЦПТ I/ за откривка и използването му за преработка и транспорт на руда от рудник „Асарел” до ОФ „Асарел”