Извършване ремонти на тежко минно оборудване:

• Ремонт на багери SRs 2000, находящи се в рудник „Трояново север” с. Ковачево и рудник „Трояново 3” с. Медникарово
• Ремонт на багери ERs 710 и гумено лентов транспортьор , находящи се в рудник „Трояново север” с. Ковачево и рудник „Трояново 3” с. Медникарово
• Ремонт на багери SRs 1301, SchRs 1200 и SRs 470, находящи се в рудник „Трояново север” с. Ковачево и рудник „Трояново 3” с. Медникарово

Срок за изпълнение – 2 години

Възложител: „Мини Марица – Изток” ЕАД