-Рехабилитация на 1,2,3 и 4 блок в ТЕЦ”Марица изток 2”
„Енергоремонт- Раднево” EООД  изпълни договор за рехабилитация на 1,2,3 и 4 блок в ТЕЦ”Марица изток 2”. Той обхваща рехабилитация на електрофилтри,ИВП, изработка и подмяна на газоход ВЕ-ИВП на КА-1,рехабилитация на ППС,шлакоотделителна система, арматура, тръбопроводи, нагревни повръхности на КА-1
Срок на изпълнение: 02.2006 г. – 09.2006 г.

– Доставка и изграждане на кондезоочистваща система в ТЕЦ”Марица изток 2”
Обемът на дейности обхваща комплексна изграждане на кондезоочистваща инсталация на турбо агрегат 1 и 2 при условия „под ключ” по съществуващ работен проект
Срок на изпълнение за 1 и 2 блок: 01.2006 г.-03.2007
Срок на изпълнение за 3 и 4 блок: 02.2008-12.2008 г