Възложител:“ТЕЦ Девен” АД

-Доставка и изграждане на въглеподаваща система на ТЕЦ” Девен”
Срок на изпълнение: 03.2007 г.-12.2007 г.

– Рехабилитация на блокове 1, 2 и 3 блок в ТЕЦ ”Бобов дол”
Срок на изпълнение 2005 г.-2008 г.