„Енергоремонт-Раднево” EООД участва в изграждането в дейности по изграждане на сероочистващата инсталация на пети и шести блок на ТЕЦ ”Марица изток 2”.